poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

Noord-Franse vluchtelingen in Weert 1918

Opnamen van aankomst en opvang van Noord-Franse vluchtelingen aan de Nederlandse grens in Stramproy, en hun transport naar Weert op 21 oktober 1918.

Een grensincident van bijzondere betekenis aan de elektrische draad bij Sint-Anna-ter-Muiden (Zeeuws-Vlaanderen) op zondag 20 oktober 1918 om 17.00 uur : De heer F. De Roover, Belgische consul te Vlissingen plaatst de Belgische vlag op de grens samen met de kanseliers van het vice-consulaat uit Oostburg, Van den Broecke en Jan Daneels.

Duitse militairen, zeelieden en burgers, naar Nederland gevlucht, komen met het veer uit Breskens aan in de haven van Vlissingen, november 1918

 

Bron: Film archief RVD 1-2719 herwerkt en ondertiteld

Schadedossier Achelse Kluis (1918-1923)

De Achelse Kluis heeft na de oorlog hemel en aarde bewogen om een schadevergoeding te bekomen voor de vernieling en verwaarlozing van eigendommen, zowel bij de Belgische als bij de Duitse overheid.
Helaas bleef elke vorm van vergoeding uit. De Belgische Staat maakte zich snel af van elke mogelijke aansprakelijkheid, door te stellen dat de eigendomstitel van het Achelse klooster op naam stond van drie Nederlandse paters.
Hoewel de grootste schade veroorzaakt werd door de Duitse bezetter die vanaf 17 oktober 1914 tot eind oktober 1918 permanent aanwezig was binnen het domein van het Achelse klooster, heeft ook het Belgisch leger, zowel bij het begin van de oorlog onder generaal Deschepper als op het einde van de oorlog bij de grensbewaking in 1918-1919, veel schade aangericht.

Lees meer: Schadedossier Achelse Kluis (1918-1923)

2018 - Tentoonstelling van een ongekend WO I-verhaal geopend

2018 27 juli 2018. In de Achelse Kluis werd de allerlaatste tentoonstelling rond de Eerste Wereldoorlog geopend. Centraal staan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de catastrofale treinontploffing in Hamont op 18 november 1918. Met de expo komt er een einde aan een ongekend samenwerkingsverband tussen negen heemkringen uit onze grensregio Noord-Limburg en Noord-Brabant.

Lees meer: 2018 - Tentoonstelling van een ongekend WO I-verhaal geopend

Elektriciteitsvoorziening

generator caulilleCooppal Caulille maakte vanaf 1898 voor het eerst gebruik van een nieuwe energiebron: elektriciteit, een voor die tijd spectaculaire ontwikkeling.
Eén decennium later beschikte de buskruitfabriek al over een volwaardig stroomnet van 500 volt. Kaulille zelf bleef tot 1924 verstoken van elektriciteit.

In 1915 beslisten de Duitsers om langs de Belgisch-Nederlandse grens een elektrische draadversperring aan te leggen met daarop een spanning van ongeveer 2.000 volt.
De vereiste hoogspanning werd geleverd door generatoren.
De generator van de buskruitfabriek Cooppal werd ingezet om de draadversperring aan de Maas, in Noord-Limburg en een deel van de Antwerpse Kempen te voorzien van hoogspanning.
De generator (drijfkracht) van 3 x 500 volt werd aangedreven door een Carels stoommachine.

Lees meer: Elektriciteitsvoorziening

Opsporing verzocht...

Moors Achel fotoarchief 1

We zijn druk bezig met de samenstelling van onze vijfde en tevens laatste thema uit de Eerste Wereldoorlog en kunnen uw hulp gebruiken. Uit onze archieven blijkt dat meer dan 830 Noord-Limburgse mannen werden gemobiliseerd en dat voor 101 van hen de wapenstilstand op 11 november 1918 helaas te laat kwam. Hoe kunt u ons helpen? Klik hier LIJST OUDSTRIJDERS en misschien heeft u voor ons de ontbrekende gegevens (regiment, geboortedatum, ...) of een oude foto van uw voorvaderen in een schoenendoos opgeborgen.

Wel of geen draad?

kaart bocholt filtered

Vermoedelijk was er geen draadversperring in de zone langs het Maas-Scheldekanaal van de Kettingbrug tot aan brug 4 (enkel Duitse patrouilles langs het kanaal). De draad begon vanaf deze brug, volgde hier de weg noordwaarts tot aan de spoorweg (IJzeren Rijn) en niet langs de Warmbeek, zoals getekend op de kaart. De versperring volgde de spoorweg in de richting van het station van Sint-Huibrechts-Lille en boog dan weer noordwaarts af naar de Quatre-Bras.
Op basis van verklaringen van een ooggetuige is de bijzondere situatie in Sint-Huibrechts-Lille overgeleverd.

Lees meer: Wel of geen draad?

Reconstructie Doodendraad

Reconstructie van de mogelijkheden voor het overschrijden van de Doodendraad te Hamont-Achel

 

 

 

Grenzschutztruppen

grenswachtDe bewaking van de draad aan de Belgische kant werd uitgevoerd door Duitse soldaten (de Grenzschutztruppen) vooral van de Landsturm, maar ook militairen op rust of met herstelverlof, of door soldaten ongeschikt voor het front.

In de sector Lozen – Lommel, over een totaalafstand van ongeveer 36 km, stonden er 20 schakelhuisjes. Tussen de schakelhuisjes patrouilleerden er voortdurend soldaten langs de draad of stonden er schildwachten. 's Nachts werd de wacht meestal verdubbeld. Aan de Belgische zijde van de versperring werd er een patrouillepad aangelegd dat door de grenswachten werd gebruikt voor het wachtlopen en waarlangs de Duitsers zich eventueel per fiets konden verplaatsen.

Lees meer: Grenzschutztruppen

Re-enactment Achelse Kluis

Tijdens het weekend van 9-10 september 2017 was er een re-enactment met Belgische, Nederlands en Keizerlijke Pruisische figuranten aan de Achelse Kluis.


 

 

 

Bouw van de Doodendraad

Er werd op verschillende plaatsen tegelijk aan de aanleg van de elektrische versperring gewerkt en niet alle stroken waren op hetzelfde moment klaar.

Over het algemeen mag men stellen dat de werken ten vroegste begonnen in de late lente van 1915 en duurden tot in de zomer van 1915. Nederland werd op 6 juni van dat jaar door de Duitsers op de hoogte gebracht van de aanleg. In Voeren en in Zeeuws-Vlaanderen was de versperring eind juni of begin juli klaar. Het traject Middelburg(= deelgemeente Maldegem)-Knokke volgde begin augustus.

Lees meer: Bouw van de Doodendraad

Brouwerij Achelse Kluis ontmanteld

paneel 9 brouwerij1Exact een eeuw geleden werden, door het nijpend tekort aan ertsen voor de Duitse wapenindustrie, vooral koper maar ook andere metalen in bezet België opgeëist door de bezetter. Aanvankelijk zouden ook de kerkklokken aangeslagen worden, maar door hevig protest van kardinaal Mercier, die heel wat internationaal gezag uitstraalde, werd hiervan afgezien. Het koper werd wél overal opgespoord en opgehaald.

Op 18 juli 1917 werden in de brouwerij van de Achelse Kluis drie koperen pompen en twee brouwketels uitgebroken en naar Luik overgebracht. De vrachtbrief vermeldt 634 kg Altkupfer en 67,5 kg Altmessing.

Lees meer: Brouwerij Achelse Kluis ontmanteld

België opgedeeld

België was tijdens de oorlog opgedeeld in vier administratieve gebieden:
• het frontgebied (Operationsgebiet) of de gevechtszone, net ten oosten van de IJzer en de streek van Ieper, tot ± 25 km van het front;
• het marinegebied (Marinegebiet): het noorden van West-Vlaanderen (kuststrook met Brugge en omliggende gemeenten), onder het gezag van het Marinekorps Flandern (met Brugge als haven voor de U-boten);

Lees meer: België opgedeeld

2017 - Tentoonstelling Dagelijkse leven & Smokkel

geert DSC5642De Duitse bezetting en bitterkoude winters maakten het dagelijkse leven van de gewone man tijdens de Groote Oorlog niet gemakkelijk. Onmiddellijk ontstonden Hulp- en Voedselcomités om de burgers te ondersteunen. Het voedsel werd gerantsoeneerd, maar kinderen kregen gratis soep. De broodprijs bleef stijgen. Een alternatief was smokkelen, een lucratieve bezigheid aan onze grens.

Lees meer: 2017 - Tentoonstelling Dagelijkse leven & Smokkel

Slachtoffers Doodendraad

Slachtoffers aan de draad vielen ten gevolge van elektrocutie of onder het vuur van de grenswachters. In zijn meest recente tellingen heeft Prof. dr. Alex Vanneste het over meer dan duizend slachtoffers aan de draadversperring. Wij zullen echter wellicht nooit het juiste aantal slachtoffers aan de versperring kennen omdat de meeste Duitse verslagen van de grensbewaking tijdens WO II werden vernietigd. We kunnen enkel terugvallen op de (zeldzame) Belgische berichtgeving, berichten in Nederlandse kranten en tijdschriften uit die periode en de gegevens in gemeentelijke en andere archieven.

Lees meer: Slachtoffers Doodendraad

ORAM Zone V – Eindhoven en Belgisch Noord-Limburg

13 04 Oram EindhovenDeze zone werd opgedeeld in drie sectoren. Elke sector had zowel in België als in Nederland de beschikking over postbussen en koeriers. Passeurs zorgden voor het overbrengen van berichten naar de andere kant van de grens. Opvallend is dat de Koninklijke Marechaussee vrije doorgang verleende in het grensgebied waar nochtans de Staat van beleg van kracht was.

Sector I Eindhoven

Spoorwegbeambte Emile Maes (ORAM 5006) uit Kessel-Lo was gevlucht naar Eindhoven en werd betrokken in de contraspionage rond de lichtstad. Hij heeft enkele Hamontenaren kunnen overtuigen om een netwerk met vier lijnen verder uit te bouwen:

Lijn 1: Leuven – Hamont – Budel - Eindhoven
Lijn 2: Leuven – Hamont – Kessenich – Weert – Eindhoven
Lijn 3: Hasselt – Hamont – Budel – Eindhoven
Lijn 4: Brussel – Lommel – Luijksgestel – Eindhoven

 

 

 

Lees meer: ORAM Zone V – Eindhoven en Belgisch Noord-Limburg

Tentoonstelling Doodendraad

doodendraad13/06/'15 - Hamont-Achel was een van de eerste grensgemeenten die ruim 15 jaar geleden een reconstructie maakten van de fameuze 'doodendraad' die tijdens WO I België van het niet bezette Nederland scheidde. Burgemeester Theo Schuurmans: "Toen de herdenking van 100 jaar WO I werd voorbereid kwam snel het idee om een grotere monumentale reconstructie van die doodendraad te maken."

Na veel voorbereidend werk en overleg met de werkgroep De Groote Oorlog Rond De Kluis, Agentschap Natuur en Bos en Limburg 1914 – 1918, werd dit groots erfgoedproject op 13 juni plechtig ingehuldigd.

Lees meer: Tentoonstelling Doodendraad

De nationale inlichtingendiensten

rotterdam witte huisBij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog had elk land zijn eigen inlichtingendienst. Omdat België, Frankrijk en Groot-Brittannië samen tegen Duitsland oorlog voerden, was het van belang om de onderlinge acties zo veel mogelijk te coördineren. Daarom kwamen deze landen op 22 november 1914, op initiatief van de Franse kolonel Dupont, samen te Veurne (België) om hierover afspraken te maken. Hier beslisten ze om één gezamenlijk netwerk op te richten in Forth (Engeland), maar opgedeeld per nationaliteit, dus in drie delen.

Elk land diende in nauwe samenwerking de bekomen informatie uit te wisselen. Het hoofdkwartier van dit intergeallieerd bureau (Bureau Central Interallié) lag in Folkestone, een stadje aan de Britse kust. De leiding kwam in handen van kolonel George Cockerill. Voor Groot-Brittannië was Cameron verantwoordelijk, voor Frankrijk was dit eerst Wallner en later Béliard en voor België was dit Mage. De verschillende netwerken werkten in de praktijk dikwijls tegen elkaar.

Lees meer: De nationale inlichtingendiensten

2018 - Wapenstilstand - Ontploffing

Vanaf 2018 meer informatie over het het thema  "Wapenstilstand en de enorme ontploffing in Hamont"

2018

De locale netwerken in België en Noord-Frankrijk

10 11 Spionnen luisteren meeDe Duitsers slaagden er tijdens de Eerste Wereldoorlog niet in om een spionagenetwerk van agenten uit te bouwen in Groot-Brittannië. Evenmin slaagden de Britten, noch de Fransen noch de Belgen erin om een dergelijk netwerk uit te bouwen in Duitsland.
Dat lukte voor de geallieerden wel in de door Duitsland bezette gebieden van België en Noord-Frankrijk. De agenten werden gerekruteerd uit Belgische en Franse vluchtelingen en via Nederland terug naar hun thuisland gebracht. Zij zorgden dan voor meer medewerkers, soms ganse families.
Ze werden gedreven door patriottisme, haat tegen de gewelddadige bezetter of geldelijk gewin.
In de meer dan vier jaren durende oorlog werden er meer dan 250 netwerken in het bezet gebied opgezet, samen goed voor meer dan 7.000 medewerkers.
De meeste netwerken bestonden uit slechts enkele tientallen agenten, maar sommige, zoals La Dame Blanche en Oram, hadden 1.000 of meer agenten in dienst.

Lees meer: De locale netwerken in België en Noord-Frankrijk

Replica Wachthuisje

kleinSAM 0381 2

Rond 1915 plaatste de Duitse bezetter een wachthuisje aan de hoofdingang van de Achelse Kluis. Leerlingen van TIO in Overpelt kregen nu de opdracht om aan de hand van een originele foto uit 1915 een exacte kopie te maken en daarin zijn ze prima geslaagd. Het schildwachthuisje staat op dezelfde plaats als een eeuw geleden. Een en ander kadert in het project

Lees meer: Replica Wachthuisje 

Spionage tijdens de Groote Oorlog

5 02 Telegrafie tijdens WO IDe spionage tijdens WO I was op geen enkele manier te vergelijken met onze huidige denkbeelden. Boeken en films over James Bond hebben ons een spionagewereld voorgespiegeld, waarin de moderne technologie en gadgets een hoofdrol spelen. Die waren er nog helemaal niet tijdens de Eerste Wereldoorlog: de mensen zelf waren belangrijk en ze moesten vooral hun ogen en oren goed kunnen gebruiken. De enige hulpmiddelen waarover men toen beschikte, waren telefonie en telegrafie. Ook duiven mochten hun steentje bijdragen en in de loop van de oorlog won luchtfotografie aan belang.

De bewoners van de bezette gebieden waren niet vertrouwd met spionage of ondergronds verzet.
Het brutale gedrag van de Duitse invallers leidde vooral tot clandestiene activiteiten. In de eerste weken na de inval werd er hulp geboden aan gewonde of van de troepen afgesneden soldaten, die men voedsel en onderdak verschafte en via neutrale landen zoals Nederland terug naar hun eigen legers loodste. En tijdens heel de oorlog waren er vrijwilligers, zowel jongelingen die zich bij het leger wilden voegen als anderen die in Engelse of Franse fabrieken wilden gaan werken.

Lees meer: Spionage tijdens de Groote Oorlog

1914 17/10 Beschieting der kluis

100 jaar geleden beschieting van de Achelse kluis.

Uit de toenmalige pers:

Nieuwe Tilburgsche Courant

17-10-1914

Gisterenmiddag verscheen in Achel een auto met twee Duitsche officieren. Zij zonden den gemeente-secretaris van Achel, den heer Kroogtnans, als parlementair naar de Achelsche Kluis. Het klooster, waar de Belgische generaal de Schepper met zijn 150 soldaten gelegerd is.

Lees meer: 1914 17/10 Beschieting der kluis

Spionage: een korte geschiedenis

Een leger zonder geheim agenten is zoals een man zonder oren noch ogen
(Chinese strateeg Sun Tsu, 6de eeuw v. Chr.)

3 01 Het oog in het sleutelgatEen geheim agent, tegenwoordig officier inlichtingen en veiligheid genoemd, is iemand die voor een inlichtingendienst op een heimelijke manier informatie voor zijn land inwint, analyseert en verwerkt. Een geheim agent die zich in een ander land dan het zijne bevindt, wordt spion genoemd. Deze heeft de taak om bijvoorbeeld de legersterkte of intenties van de vijand te achterhalen, de economische en politieke situatie in kaart te brengen en desgevallend sabotage te plegen. Om deze inlichtingen te verkrijgen zoekt de spion naar betrouwbare lokale informanten die goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in hun omgeving. Zij vormen een belangrijke schakel, maar mogen niet weten voor wat of voor wie zij hun informatie verschaffen. Zodra de spion voldoende bruikbare inlichtingen heeft verzameld, is het een kunst om deze gecodeerd aan zijn inlichtingendienst te bezorgen.

Lees meer: Spionage: een korte geschiedenis

1914 18/8 - Moord op pastoor Tielen

Den 17de Augustus 1914 in den namiddag werd ‘t dorp ‘s Heeren Elderen letterlijk door de Duitschers overstroomd. Op een paar honderd Uhlanen, tegen één uur na den middag aangekomen, volgde onmiddellijk eene kolom voetvolk van ongeveer twee duizend man. Deze troepen kwamen van Haccourt bij Visé waar zij, zoo zij beweerden, den pastoor en verscheidene burgers doodgeschoten hadden onder voorwendsel dat men uit den kerktoren op hen geschoten had.

Lees meer: 1914 18/8 - Moord op pastoor Tielen

Bolle Jan - schapensmokkelaar

bocholt schapen

 

100 jaar geleden.  Op 19 december 1916 loodst de Weerter grootgrondbezitter Jan Hendriks, ‘Bolle Jan’ 850 schapen vanaf zijn ontginningsbedrijf bij Altweert naar het door de Duitsers bezet België. Ze trekken door een ‘leeg Niemandsland’, een door grenswachten gecontroleerd heide- en moeraslandschap. Bij grenspaal 164 steken ze de grens over, waarna de Duitsers voor deze gelegenheid even de dodelijke 2000 volt van de ‘Doodendraad’ halen….
Enkele dagen later bekent Bolle Jan de verkoop van zijn kudde aan een Duitse handelaar. Weert houdt zijn adem in. Smokkel, spionage en soldaten…. dat is een hoogst explosief goedje. Wordt grootgrondbezitter Hendriks door justitie aangepakt, zoals de vele, vele andere smokkelaars die dagelijks aan de grenzen opgepakt worden of gaat deze kwestie de doofpot in. Nederland's neutrailiteit in gevaar !

 

 

1914 5/8 - Eerste Hamontenaar gesneuveld

100 jaar geleden sneuvelde de eerste Hamontenaar in de Groote Oorlog

Een heel apart verhaal van foto-herkenning

Hamont Geusens  lijkfotoGEUSENS Jean Mathieu Henri , zoon van het bekende 'Boerke' in Hamont sneuvelde samen met o.a. generaal Dusart in de eerste vreselijke gevechten rond Luik, meer bepaald in Vottem in de nacht van 05-06/08/1914. Zijn dood werd later officieel op 6 augustus geregistreerd

Lees meer: 1914 5/8 - Eerste Hamontenaar gesneuveld

2016 - Tentoonstelling Spionage

flyerspionage2016

1914 17/10 - De grens over

Dat er bij het uitbreken van een oorlog een enorme stroom vluchtelingen ontstaat is een gekend fenomeen. In een brief die de heer Anton Philips –stichter van de Philipsfabrieken - kort na het uitbreken van de oorlog in 1914 aan zijn dochter schreef, lezen we dat de Achelse burgemeester, graaf Cornet de Peissant ook naar Nederland vluchtte en onderdak vond in Eindhoven.

Lees meer: 1914 17/10 - De grens over

Slachtoffers draadversperring 1915-1918

10 7 Slachtoffer collectie Heemkundekring Baarle HertogHet aantal slachtoffers aan de draadversperring zal waarschijnlijk nooit geweten zijn ! Hieronder een lijst van het aantal slachtoffers in onze grensgemeenten. De namen werden opgetekend aan de hand van  vermeldingen in de pers, gemeentelijke en Duitse archieven.

Lees meer: Slachtoffers draadversperring 1915-1918 

Achel: Eugenius Josephus Cox

coxeugeneIn een boerderij op het gehucht Rodenrijt verbleef het uit Zoutleeuw afkomstig gezin van Peter Antoon Cox en Maria Elisabeth Julia Petit-Jean. Ze hadden 5 zonen en 5 dochters. De doodendraad die de grens tussen het vrije Nederland en het bezette Achel vormde, lag slechts op een boogscheut van hun woning verwijderd.


Er werd nooit achterhaald of het aantrekkingskracht voor gevaar, vaderlandsliefde of geldgewin was die de ganse familie ertoe aanzette om mensen of belangrijke documenten over de draad te smokkelen.

Lees meer: Achel: Eugenius Josephus Cox

2014 tijdstabel

Tijdens het onderzoekswerk werden de gebeurtenissen uit 1914 dag per dag opgelijst in 3 delen : Europa, België en Noord-Limburg.

Zo kan je vaststellen dat bijvoorbeeld de troepen van Deschepper in Noord-Limburg prikacties uitvoeren terwijl Brugge en Gent al in Duitse handen waren

Hieronder  de tijdslijn uit de tentoonstelling 2014 gemaakt door Noël Van Elsen

Lees meer: 2014 tijdstabel

Koninklijke Buskruitfabriek Cooppal Caulille

DE OPRICHTING VAN COOPPAL

Duitsers op Cooppal 2De buskruitfabriek COOPPAL werd in 1778 opgestart in Wetteren (Oost-Vlaanderen). In 1847 verleende Koning Leopold I de fabriek de uitzonderlijke titel van ‘KONINKLIJKE’.
Wegens de steeds groeiende vraag naar springstoffen werd de uitbreiding van de fabriek noodzakelijk. Ook de spreiding van het risico drong zich op, zeker toen de vestiging in Wetteren in 1880 getroffen werd door een zware ontploffing met tal van slachtoffers en grote materiële schade.

Cooppal besliste om in Kaulille een nieuwe productie-eenheid op te starten. Dat gebeurde op om veiligheidsredenen afgelegen gronden, buiten de dorpskom, pal aan het Kempisch kanaal, in de nabijheid van spoorwegen, en waar men ook kon rekenen op de aanwezigheid van het fel begeerde elzenhout. De bouwwerken startten in 1882 op een terrein van circa 180 hectare en de productie ging al van start in juni 1883. Om de kracht van het kruit te testen werd ook een terrein voor schietproeven met geweren en kanonnen aangelegd.

Lees meer: Koninklijke Buskruitfabriek Cooppal Caulille

1968 Huldiging Oudstrijders

Elke jaar op 11 november worden de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog herdacht.

In 1968 was het 50 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Groote Oorlog en filmclub FIPRAC uit Achel heeft toen gelukkig voor het nageslacht hiervan een filmverslag gemaakt. Hieronder een korte indruk van veteraan Gerard Joosten.

Lees meer: 1968 Huldiging Oudstrijders

De doodendraad

1 De doodendraad

De doodendraad was een versperring van drie rijen houten palen met metalen draden, waarvan de middelste rij onder elektrische spanning stond. Deze versperring vormde een barrière tussen het door Duitsland bezette België en het neutrale Nederland.

2 De plaatsing

De bewaking van de Nederlandse grens vereiste duizenden Duitse manschappen; die waren echter niet beschikbaar. Daarom besloten de Duitsers in het voorjaar van 1915 tot het oprichten van een elektrische draadversperring, naar een idee van Hauptmann Schütte van de Duitse staf in Brussel. De bouw was goed voorbereid en werd uitgevoerd met de gekende Duitse ‘Gründlichkeit’.

De versperring werd geplaatst langs de hele Nederlands-Belgische grens, maar uiteraard altijd op Belgisch grondgebied, en liep van Knokke tot voorbij het Drielandenpunt bij Vaals.
De doodendraad volgde echter niet altijd de 449,5 km lange rijksgrens maar sneed tal van grilligheden af, waardoor soms grote stukken ‘niemandsland’ tussen draad en grens kwamen te liggen. Een dergelijk gebied werd wel bezet door de Duitsers.

Later werd de draad op een aantal plaatsen dichter naar de grens verlegd. Dit was onder andere het geval in Lozen, Hamont en Achel.
Uiteindelijk zou de totale lengte van de versperring 357 km bedragen.

Lees meer:  De doodendraad

2014 Yvo Coninx over spionage

yvo coninx overledenOp Radio2 Limburg loopt een reeks over de Groote Oorlog in Limburg

Onze medewerker Yvo Coninx kreeg de kans om al een tip van de sluier te lichten over het spionagegebeuren in onze omstreken.

U kan het hier herbeluisteren.

(Yvo Coninx +2015)

Lees meer: 2014 Yvo Coninx over spionage 

Adolf Bové Oorlogsslachtoffer in Congo

belgioschcongo1914jpgAdolphe Honoré Gustave Bové werd geboren te Wetteren op 2 april 1885 als zoon van Gustaaf Bové en Ernestine Harteel. Hij was ongehuwd en woonde te Kaulille, Raak 16.
Hij is overleden op 17 juli 1915 in het kamp van Kilawa (Belgisch Congo) ten gevolge van de verwondingen opgelopen tijdens de gevechten in Luvungi aan de grens van Belgisch Congo met Duits Oost-Afrika (Luvungi ligt nu in de provincie Kivu aan de grens met Rwanda).

Na het lager onderwijs trok Adolf naar de kadettenschool. Hij werd in 1901 ingedeeld bij de fortenartillerie van de versterkte vesting Namen. In 1906 verliet hij het leger om als bediende aan de slag te gaan bij de Koninklijke buskruitfabriek van Wetteren/Caulille.

Lees meer: Adolf Bové Oorlogsslachtoffer in Congo

1918 18/11 Ontploffing Hamont

Uit het dagblad "de Tijd" - 3 augustus 1915

De tijd 3 aug 1915 buskruit hamont

zou het kunnen dat niet alle buskruit werd teruggevonden en dat een Duits kampvuurtje een munitietrein deed ontploffen tijdens de koude nacht op 18 november 1918 te Hamont ?

Lees meer: 1918 18/11 Ontploffing Hamont

Russische geweren voor de Landsturm troepen

Infanteriegewehr m 1888 Tyskland kaliber 792mm Armémuseum

 

De Landsturm bataljons worden in 1915 uitgerust met buitgemaakte Russische geweren.

Tot dat jaar werd voornamelijk het onbetrouwbare "Infanteriegewehr G 88" (foto links) gebruikt. Door het samenvoegen van de beste onderdelen afkomstig van de verschillende wapenmakers dacht men het wapen van de toekomst te verkrijgen doch door de overhaaste invoering ervan kwamen al snel haperingen tevoorschijn :

Lees meer: Russische geweren voor de Landsturm troepen

1914 - Europa was voorbereid op de oorlog.

tenoorlog
Op een nakende oorlog anticipeerden de politici met herbewapening en de samenleving in Europa kreeg meer en meer militaristische en nationalistische tintjes.


Lang op voorhand werd de oorlog voorbereid. Plannen werden gesmeed, boeken met richtlijnen uitgegeven en een beleid werd opgesteld. Denk maar aan het Duitse Schlieffenplan uit 1905 of het Franse Joffre plan XVII (het 17de sinds 1875). Het leek wel of de mensen behoefte hadden aan een oorlog.

Lees meer: 1914 - Europa was voorbereid op de oorlog.

Schildwacht reglement

Duitse grensbewaking in niemandsland collectie heemkundekring Essen1

 

Zelfs het gebruik van het wachthuisje werd gereglementeerd

 

"De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk dat er zich in het schildwachthuis geen bank of een andere zitgelegenheid bevindt"

"Het betreden van het schildwachthuis is enkel bij slecht weer toegelaten; in dat geval mag de waakzaamheid niet verloren gaan"

Vanzelfsprekend werd bij het niet respecteren van het reglement een passende straf uitgesproken.

Lees meer: Schildwacht reglement

2014 Eerherstel geïnterneerde soldaten?

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
betreffende het eerherstel voor de geïnterneerde soldaten
in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
(ingediend door de heer Patrick De Groote 04/12/2013)


TOELICHTING

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914, vluchtten enkele honderden Belgische troepen, na hevige gevechten bij Luik, richting Nederland. Volgens de verdragen van de Tweede Haagse Vredes-conferentie van 1907 werden zij in het neutrale Nederland ontwapend en geïnterneerd.

Na de capitulatie van Antwerpen op 10 oktober 1914 zouden vele soldaten hetzelfde lot ondergaan. De ongeveer 70.000 Belgische soldaten die instonden voor de verdediging van de stad werden daarbij plots aan hun lot overgelaten. Slechts een klein deel kon zich tijdig terugtrekken.

Ongeveer 20.000 soldaten en officieren werden krijgsgevangen genomen.

Lees meer: 2014 Eerherstel geïnterneerde soldaten?

Generaal Von Bissing in Achel

Vrouwelijke douanebeambte in Achel 001 2 filtered

Ook in België worden Duitse vrouwen ingezet zoals deze dame die tewerkgesteld werd als douanebeambte te Achel. Reden te meer voor Generaal Van Bissing om dit met eigen ogen te komen vaststellen in Achel.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Bissing teruggeroepen naar het leger. Hij leidde het zevende leger vanaf 2 augustus tot en met 23 november 1914. Na de verovering van grote delen van België werd Bissing in december 1914 benoemd tot generaal-gouverneur van het Keizerlijke Duitse Generaal Gouvernement van België, de militaire regering van het Duitse keizerrijk in bezet België.

Lees meer: Generaal Von Bissing in Achel

Aanleg dodendraad aan de Achelse Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

Mei 1916 - Aanleg Dodendraad aan de Achelse Kluis

"In de opvolgende maand Mei, den 6n, kwam de Kreischef met de officieren-technici, die den draad moesten aanleggen, hetgeen hij zeide bin¬nen kort te zullen gebeuren. Van af de Calvarie-grot gaf hij den of¬ficieren zijne bevelen aangaande den loop van den draad, en den 6n Juni werd met dien aanleg een begin gemaakt. Reeds den l4n Augustus werd de draad geladen, en van dan af hield alle verkeer met België op, en elke toegang tot het klooster was ons onmogelijk geworden.

Lees meer: Aanleg dodendraad aan de Achelse Kluis

Persvrijheid ?

krant0

 

De Duitsers voerden in 1914 een systeem in van perscensuur.

De nieuwsberichten mogen geen negatieve elementen bevatten m.b.t. de militaire prestaties van het Duitse leger of zijn bondgenoten. Er mag geen informatie verspreid worden over de activiteit van de Belgische regering in ballingschap en er mogen absoluut geen artikelen gepubliceerd worden die de “haat van de bevolking tegen Duitsland kunnen onderhouden of aanwakkeren”.

Lees meer: Persvrijheid ?

1919 - Belgische wacht schiet smokkelaarster neer

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

Januari 1919 – Belgische wacht schiet "smokkelaarster" neer

"Van schieten gesproken, - daar is nog een heele geschiedenis van te vertellen, die wij hier laten volgen.
Het was 23 Januari 1919, dat er omstreeks tien uur, in den voormiddag, twee vrouwtjes over onzen akker tegenover de Hoef liepen, dus, in de Kempkens of daaromtrent, op Belgisch grondgebied. Zij hoorden thuis op 't Loo, bij Hamont. De eene was vrouw Herteleer, moeder van een zes- of zevental kinderen, de andere een oud moedertje. Door een der Bel-gische soldaten opgemerkt, die ze voor smokkelaarsters hield, schoot deze in de lucht, maar de vrouwtjes gingen voort; alleen zei het moe¬dertje tot haar veel jongere gezellin : "Gut, minsch, ik geleuf dat ze 't op ons gemunt hebben."

Lees meer: 1919 - Belgische wacht schiet smokkelaarster neer

30.000ste Last Post

30000Last Post2 filtered

Ieper, 9 juli 2015

87 jaar klinkt nu al de Last Post aan de Menenpoort te Ieper, met uitzondering van de periode van de Duitse bezetting tijdens WO II

30.000 keren intussen !
Reden genoeg om er nu bijzondere aandacht aan te besteden.

Enkele honderden genodigden mochten uiteindelijk plaatsnemen onder de Menenpoort. Maar eerst was er in het cultureel centrum van Ieper een academische Zitting. Bijzonder was de toespraak van Brendon Nelson, voormalig ambassadeur voor Australië, die vooral wees op de grote drama’s voor de vele families die hun zonen tijdens de Grote Oorlog verloren. Zeer treffend was het voorbeeld van een Australische familie die zijn drie zonen op één en dezelfde dag verloor.
Vlaams Minister president, Geert Bourgeois sloot het academisch gedeelte af.
De verplaatsing naar de Menenpoort werd in colonne per bus afgelegd, waarna de plechtigheid kon starten, deze keer zonder het gewone aanwezige publiek. Deze kon de plechtigheid via grote schermen volgen.

Lees meer: 30.000ste Last Post

1918 13/12 - Belgische wacht aan de Achelse Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

December 1918 – Belgische Wacht aan de Achelse Kluis

"Den 13den December 1918 kwam er 's avonds een Belgische wacht, bestaande uit eene brigade van acht cavalleristen, in het klooster breken. Wij hebben er al van gesproken en zullen aan het daar ge¬zegde op 't oogenblik slechts toevoegen, dat zij voor ons kwelgeesten waren; de draadversperring, wij weten het, was opgeruimd, en de grens-lijn nu juist niet met een koordeke afgeteekend, noch met paaltjes afgebakend. Nu dan, de religieuzen, die in den tuin werkten, werden her¬haaldelijk bemoeielijkt : zonder pas mochten zij niet over de grenzen ko¬men. En of men nu (wat óók al gebeurde) den soldaat aantoonde, dat hij zelf op Hollandsch terrein stond, dat hielp niets : een pas, of - terug. Als onze religieuzen in die dagen geen groote vorderingen hebben gemaakt in de H.Verduldigheid, dan heeft het voorzeker niet gelegen aan de Belgische Wacht.

Lees meer: 1918 13/12 - Belgische wacht aan de Achelse Kluis

Feldpost

feldpost2 neerpelt

De "Feldpost" kent haar oorsprong in de 18de eeuw in Pruisen ten gevolge van de talrijke inzet van de legers.  Tijdens de Duitse conflcten in 1866 werden al meer dan 30.000 brieven verstuurd naar de heimat. Door de technische vooruitgang (spoorwegen en telegrafie) kende het verzenden van brieven een nog grotere omvang in de Eerste Wereldoorlog. Miljoenen brieven werden door een goed georganiseerde postdienst behandeld en waar nodig ook gecencureerd.

Lees meer: Feldpost

1918 22/7 - Verlegging dodendraad Achelse KLuis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

1918 Verlegging van de dodendraad aan de Achelse Kluis

"Den 22sten Juli 1918 begonnen de Duitsche soldaten de draad-versperring te verleggen, en een eind achter onze landerijen om te leiden. De bedoeling was om, na voltooiing van deze nieuwe omheining, die, welke door onzen tuin etc. liep, te verwijderen, zoodat de toegang tot ons klooster en deszelfs gronden van Holland uit vrij werd. De beweegrede¬nen tot deze verplaatsing zijn onbekend gebleven. Den 26sten October was de nieuwe omheining gereed; op dien dag verlieten de Duitschers de Abdij, en trokken zich achter den draad terug. De electrische stroom werd van den anderen afgenomen, en de Duitschers zelven knipten dien vóór de kloosterpoort door. Den 2n November daaropvolgend braken eenige Duitsche soldaten de draadversperring in den tuin af, en de openingen in de twee buitenmuren deed de Eerwaarde Vader met planken dicht spijkeren."

1914 Lille-Saint-Hubert (Sint-Huibrechts-Lille )

Dorpszicht gemeentehuis en kerk 2Rond de eeuwwisseling gebeurde het nog geregeld dat niet gesproken werd over ‘Sint-Huibrechts-Lille’, maar over ‘Lille-Saint-Hubert’.
Het fenomeen van de teutenhandel had vanaf de zestiende eeuw heel wat jongens in contact gebracht met een andere leefwereld in Nederland, Duitsland en Noord-Frankrijk. Zowel dierenlubbers, koperteuten als textielhandelaars waren ze geweest. Nu bleven er enkel nog mooie teutenhuizen over, want de meeste afstammelingen trokken weg uit het stille dorp. De meeste kinderen van de succesvolle teuten hadden immers kunnen studeren.

De landbouwlessen in de vierde graad zorgden mee voor een modernisering van de landbouw met gebruik van meststoffen. Hiervoor werd aan de kanaalkom een regionaal magazijn van de Boerenbond opgericht. Het ‘kanaal van de Kempen’ werd in 1908 verbreed, maar de twee draaibruggen bleven behouden.
De IJzeren Rijn, de verbinding Antwerpen – Mönchengladbach met twee sporen, kreeg ook een station in Lille. Deze stopplaats zorgde voor bijkomende activiteit, zoals houthandel.

Lees meer: 1914 Lille-Saint-Hubert (Sint-Huibrechts-Lille )

1914 17/10 - 3. Duitse aanval op de Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

17 oktober 1914 - Aanval van de Duitsers op de Achelse Kluis

"De soldaten, die uit Hamont kwamen, vergisten zich evenals de 2e groep in den weg. Toen zij door de Hollandsche soldaten werden bespeurd achter een wal bij den 'IJzeren Paal' , wuifde men met een witten doek en reed een der oversten er naar toe om ze van Hollandsch terrein af te houden en den weg te wijzen. En zoo kwamen ze langs achter het Diepgat op den Luikschen akker.
Daar kwamen ze ineens onder het vuur der Belgen, die zich hadden op¬gesteld in den koestal en de remisen. Men heeft ons gezegd, dat ze door kachelpijpen schoten, om de Duitschers in den waan te brengen, dat ze kanonnen hadden. Toen eenige jaren geleden de Boxers in China het aldaar gevestigde klooster van onze Orde aanvielen (dat niet door muren was beschermd), was daar toevallig een Haarlemmer, die terstond vroeg of er munitie was;

Lees meer: 1914 17/10 - 3. Duitse aanval op de Kluis

1914 Neerpelt

neerpeltJuist voor de oorlog was Neerpelt het centrum van Noord-Limburg geworden. Het was kantonhoofdplaats.
Waar halfweg negentiende eeuw de gemeente slechts 1932 inwoners telde, was er een bevolkingsexplosie tot 4194 inwoners juist voor de oorlog.
Neerpelt had grondige wijzigingen ondergaan.
Het kanaal Bocholt-Herentals had de gemeente in tweeën gedeeld maar ook voor handelsactiviteiten gezorgd.
Door de komst van de spoorwegen Limburg-Liégeois in 1865 en de ‘IJzeren Rijn’ in 1879 werd het station van Neerpelt een belangrijk kruispunt.
De eerste sigarenfabriek dateert van 1877. En er volgden er meer... Voor de oorlog waren bijna duizend mensen tewerkgesteld in verschillende sigarenfabrieken. Van overal kwam men hier werken.

Lees meer: 1914 Neerpelt

1914 17/10 - 2. Uren voor de aanval op de Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

17 oktober 1914 – De uren voor de aanval op de Achelse Kluis

"Tusschen half elf en elf uur hoorde men weer eenige geweerschoten.
Om ongeveer elf uur kwam de geblinddoekte parlementair, die, op de weigering van Generaal De Schepper, aankondigde, dat de Abdij 's na¬middags ten 2 ure Hollandsche tijd (Duitsche tijd circa 3 ure) zou beschoten worden. Uit de feiten blijkt, dat dag en uur van de beschieting in de buitenwereld reeds bekend was; niet alleen had de Hollandsche Regeering de grenswacht bij de kruisdreef grootelijks versterkt, maar ook ontelbare nieuwsgierigen en tal van voertuigen (om alles in eens te noemen) waren in de Valkenwaardsche dreef, en nog verder.

Lees meer: 1914 17/10 - 2. Uren voor de aanval op de Kluis

1914 Caulille (Kaulille)

Dorpstraat 7In 1914 telde Kaulille 953 inwoners.
Kaulille (voorheen nog geschreven als Caulille) was van oudsher een kleine agrarische gemeente. Zij behoorde oorspronkelijk samen met Achel, Hamont, Sint-Huibrechts-Lille en Weert tot de abdij/het kapittel van Maastricht, maar was in 1259 al van het grote Maastrichter domein afgescheiden en bij het graafschap Loon gevoegd. Dit blijkt uit een oude akte van dat jaar, voorlopig het oudst bekende document over Kaulille.

De komst van de buskruitfabriek Cooppal in 1883 bracht werkgelegenheid en welstand in de gehele regio. Het bevolkingsaantal ging als gevolg hiervan met een ruk de hoogte in.

In 1870 was er in Kaulille al een douanebrigade actief. De douaniers zouden er vooral na de komst van Cooppal - waar veel alcohol verwerkt werd - op toezien dat er accijns geheven werd. De douaniers waren gehuisvest in het dorpscentrum. Hun verblijf werd in de volksmond “de kazerne” genoemd.

Lees meer: 1914 Caulille (Kaulille)

1914 17/10 - 1. Eerste schermutseling aan de Achelse Kluis

hieronder een passage uit "De Achelsche Kluis 1914 - 1918" door Van Lent uit 1924 (met herziening door Dominicus De Jong in de jaren 80). Deze teksten worden in de loop van 2014 gepubliceerd.

 

17 oktober 1914 – Eerste Schermutseling aan de Achelse Kluis

 

"Het was dan op den gedenkwaardigen 17den October 1914, dat onze onder-cellerier, Broeder Christianus van Nunen, in de wetering was, en Duitsche soldaten behoedzaam zag voortsluipen in een droge sloot, namelijk die van de hooischuur naar den spoorweg, alsdan droog, omdat aldaar geen water op de wetering stond.

Lees meer: 1914 17/10  - 1. Eerste schermutseling aan de Achelse Kluis

1914 Nederlandse grensgemeenten

valkenswaard29Valkenswaard telt 4050 inwoners
Een gemeente van landbouw en nijverheid. Vooral de tabaksindustrie en in mindere mate de schoenindustrie, gaven velen burgers een bestaan.
De sigarenindustrie gaf aan 1124 personen werkgelegenheid in de fabrieken. De helft hiervan was man. Daarnaast werkten er zo’n 200 vrouwen en ongeveer 340 kinderen. De werknemers werkten verspreid over 15 fabrieken, variërend van 180 personen tot een 15tal personen.
In de twee schoenfabrieken die Valkenswaard telde, werkten 115 personen.
Overige nijverheid speelde zich af rond de bierbrouwerij, schorsmolen met houtzagerij, graan- en oliemolen, stoomzuivelfabriek, houtzagerij en timmerfabrieken.

Valkenswaard mocht ook toen al tot een van de bloeiendste plattelandsgemeenten gerekend worden. Aan het fraaie marktplein in de dorpskern ligt de St. Nicolaaskerk, het NH kerkje, het raadhuis, de muziekkiosk en grote statige huizen. Ook vond je er verschillende hotels en vele cafés. Een bloeiend verenigingsleven maakte deel uit van de gemeenschap in Valkenswaard met onder meer harmonie UNA. Ook waren er in het verleden een zestal jaarmarkten, de jaarlijkse Handelse processie en de kermis.

Lees meer: 1914 Nederlandse grensgemeenten

1914 Hamont

hamontkioskIn 1914 waren er in Hamont 3433 inwoners.
Hamont was toen een bruisend stadje dankzij de aantrekkingskracht van het grote station op de lijn Antwerpen-Mönchengladbach, goed voor ruim 300 werknemers en het internationaal befaamd ursulinenklooster dat vooral Duitse en Engelse pensionaires verwelkomde en meer dan 70 zusters telde.

De zusters augustinessen verzorgden met 9 leden hulpbehoevende bejaarden uit de gemeente, terwijl de paters salvatorianen zich nog maar pas gevestigd hadden op het Lo en uitsluitend over een opleidingshuis voor religieuzen beschikten.

Het kasteel de l’Escaille was compleet uitgebouwd en een nieuwe generatie adellijke heren bracht de landbouw in dit gebied van weteringen tot bloei.
In 1892 kreeg Hamont een rijkswachtgebouw.

Lees meer: 1914 Hamont

Dodendraad St-Huibrechts-Lille

De elektrische draadversperring in Sint-Huibrechts-Lille

De bedoeling van de elektrische draad tijdens de 1ste Wereldoorlog was o.m. te verhinderen dat jongeren via Nederland en Engeland als vrijwilliger aan de IJzer zouden geraken.
Wat heeft Sint-Huibrechts-Lille met de elektrische grensversperring te maken?
Deze draadversperring liep langs de Maasoever van Maastricht tot Maaseik en dan verder langs de Limburgse en Antwerpse Kempen tot in Zeeuws-Vlaanderen.
Lille was betrokken hij de eerste inplanting’ van de draad, Deze liep namelijk vanuit Lozen (1), over de Hork, de Broekkant (2) en de Geuskens naar de Quatre-Bras  (4) tussen en Lille en Achel. Vandaar ging ze gedeeltelijk door het Hageven naar Overpelt "fabriek" (5) en dan naar Lommel-Schoor .

Lees meer: Dodendraad St-Huibrechts-Lille

1914 Bocholt

2011 04 30 09.24.49Bocholt was 100 jaar geleden nog een landbouwgemeente bij uitstek: 85% van de 500 gezinnen (2961 inwoners) leefden van de opbrengsten van hun landbouwbedrijfje, dat gemiddeld niet groter was dan 7ha.  Reppel (gefuseerd met Bocholt in 1967) had 408 inwoners en 65 gezinnen.

Bocholt telde slechts enkele ambachtelijke bedrijfjes: een brouwerij, een jeneverstokerij en enkele sigarenfabriekjes. Sinds 1826 bracht het kanaal een drukke bedrijvigheid mee. Aan de twee sluizen veroorzaakten het versassen, de douaniers en de ontvangers van de scheepsrechten een grote drukte.

Duizend hectare van de gemeentelijke heide en moerassen waren de laatste 50 jaar ontgonnen en bebost of tot akkers, hooi- en weilanden omgevormd. Toen de oorlog begon voerden nog twee spoorbaantjes, één van 2 km en één van 2,5 km, stadsmest van het kanaal naar de gronden in Lozen, Veldhoven en Kreyel, die na het graven van de Lossing in 1875 ontgonnen werden. Van het kanaal werd ook reeds dankbaar gebruik gemaakt voor de aanvoer van de eerste kunstmest en voor de bevloeiing van de ingenieus aangelegde weteringen.

Lees meer: 1914 Bocholt

1915 - Toepassing Haagse conventie

Tweede Haagse Vredesconventie - 15 juni 1907

Het grondgebied van neutrale staten is onschendbaar; het is oorlogvoerenden verboden het vervoer van troepen, konvooien en munitie dan wel bevoorrading over het grondgebied van een neutrale staat te doen plaatsvinden (art. 2); een neutrale staat mag zijn grondgebied niet ter beschikking stellen ten behoeve van de in de artikelen 2 tot 4 genoemde activiteiten (art. 5) en het feit dat een neutrale staat weerstand biedt, zelfs gewapenderhand, aan pogingen zijn neutraliteit te schenden kan niet als een vijandige handeling worden beschouwd (art. 10).

 

 

Lees meer: 1915 - Toepassing Haagse conventie

1914 Achel

achel dorp kerkIn 1914 telde Achel 1585 inwoners
Achel was een rustig agrarisch dorp en kende als enige industrie de trijpfabriek "Schellens" gebouwd bij de voormalige teutenwoning van de familie Simons.
Sommigen zochten hun heil als dagloner, dienstmeid, knecht of trokken verderop naar de zinkfabrieken van Budel-Dorplein en Overpelt of vonden werk bij de "IJzerenweg" in Hamont en Achel-Statie.

Graaf Cornet d'Elzius de Peissant was sinds 1901 burgemeester van Achel en tevens provincieraadslid. Hij verbleef met zijn familie in het kasteel Genebroek nabij het dorpscentrum.

Lees meer: 1914 Achel

1918 - Verslag pastoor Bierkens

Achel 1914-1918

Sint-Monulphus en Gondulphusparochie door pastoor J.G. Bierkens

(originele tekst)

OK RW 45 c Bierkens pastoor filtered
Vragenlijst Bisdom: Verslag over den toestand der parochie Achel gedurende de jaren 1914-1918 overgemaakt aan het Bisdom

  1. Ligging: Provincie Limburg, Arrondissement: Tongeren-Maeseyck, Kanton: Neerpelt, Dekenaat: Hamont.
    De parochie Achel is gelegen aan de Hollandsche grens langs den spoorweg van Luik naar Eindhoven.

Lees meer: 1918 - Verslag pastoor Bierkens

En toen was er elektriciteit !

10 7 Slachtoffer collectie Heemkundekring Baarle HertogWe spreken  van elektrocutie als er een gevaarlijke stroom door het menselijk lichaam vloeit. Elektrocutie geeft aanleiding tot verkrampingen en brandwonden met eventueel de dood tot gevolg.
Elektrocutie ontstaat mogelijks wanneer het lichaam in contact komt met twee punten met een verschillend potentiaal. De elektrische stroom kiest, in geval van laagspanning (wisselspanning tot 1000 volt of gelijkspanning tot 1500 volt) de weg met de minste weerstand: zenuwbanen en bloedvaten. Hierbij kan schade aan het hart, de bloedvaten en de longen ontstaan.

Lees meer: En toen was er elektriciteit !

1920 - Als de kat van huis is

Opstel uit het jaarboek 1920-1921 van het letterkundig genootschap Unie Dulci
(Kleinseminarie te Sint-Truiden) originele tekst.


Als
kat van huis is Dansen de muizen op tafel of Holland in Nood.

Wij telden het jaar onzes Heeren 1918, rond den 12 November.
Rare geruchten liepen t’ allen kante over de Duitschers. Omtrent dezelfde tooneeltjes speelden zich af als in den beginne van den oorlog.
Overal liepen de menschen druk op en neer; op iederen hoek van een straat stonden nieuwsgierige groepen te praten en te stemmen. In de voordeuren der huizen stonden de vrouwen en dienstmaagd en te tongen en te klappijen over al de geruchten die de nieuwsgierige kinderen en mannen haar verteld hadden. Alle gezichten, drukken niet gelijk vier jaren te voren angst en schrik uit, doch lachten smakelijk zoo dikwijls ze een van die onnoozele grijzen zagen voorbij strompelen.

Lees meer: 1920 - Als de kat van huis is

Gemütlichkeit ?

gemutlichSpanning en ontspanning

Duitse grenswachten, veelal oudere of gewonde soldaten, traden streng op. Toch waren er momenten waarop de spanning tussen burgers en bezetters minder voelbaar was. En soms slaagden vluchtelingen erin ongedeerd de grens te trotseren. De Meierijsche Courant meldt:

Lees meer: Gemütlichkeit ?

1915 - Eerste Achelse gesneuvelde

Petrus Tilmanus VERWEYEN, slachtoffer WO1

"un humble, mais brave soldat"(*)

 1915petrusverweyen 1De ongehuwde 20-jarige fabrieksarbeider Petrus Tilmanus VERWEYEN, zoon van Hendrik Jacobus VERWEYEN en Catharina THEUNISSEN uit de Lostraat, werd zoals vele andere Achelse jonge mannen, in het voorjaar van 1913 opgeroepen om de militaire dienstplicht te vervullen.

Op 1 juli is het de beurt aan "lichting 1913" waartoe ook Petrus behoort.

Onder begeleiding van een ambtenaar van de gemeente vertrekken de 'miliciens in spé' voor lange tijd naar heinde en verre. De kapelaan waarschuwde tijdens zijn recente preek voor de verleidelijke doch verderfelijke geneugtes des levens die buiten het landelijke Achel tierden.

Lees meer: 1915 - Eerste Achelse gesneuvelde

Een slachtoffer uit Budel

10 1 Er hangt iemand aan de draad De Telegraaf 15 07 1915 AIn het overlijdensregister van Budel bevindt zich een bijzondere akte. Deze vormt een afschrift van een in Hamont opgemaakte overlijdensakte.

Veldwachter Christiaan Willekens en kantoorschrijver Felix Spaas, beiden uit dit Belgische stadje, legden daarin een verklaring af.

Lees meer: Een slachtoffer uit Budel

1914 - Guerrillastrijd van generaal Deschepper

deschepperVermits Noord-Limburg in de militaire tactiek van de Duitse Wehrmacht geen enkele rol speelde en volledig uit de richting van alle militaire bewegingen lag, was het hoogst onwaarschijnlijk dat in deze streek ooit oorlogsfeiten zouden plaatsvinden.
Het feit echter dat een groepje rijkswachters en leden van burgerwachten o.l.v. generaal Deschepper, met toestemming van de Belgische legerleiding militaire acties kon ondernemen in de rug van het Duitse leger, zorgde ervoor dat de Duitse militaire overheid zich toch in dit vergeten Noord-Limburgse gebied ging moeien.

Lees meer: 1914 - Guerrillastrijd van generaal Deschepper

Hamont: een spectaculair draadverhaal met fatale gevolgen


In het voorjaar van 1917 was er in de sector tussen Neerpelt en Hamont een ongewone drukte van mensen die België probeerden te ontvluchten. Het regionale spionagenet Cereal Company, die hierbij als onderdeel van de intergeallieerde spionagediensten een grote rol speelde, had in Neerpelt zijn plaatselijk hoofdkwartier ondergebracht.
Hoewel veel mensen door de talrijke lokale passeurs succesvol over de grens werden gebracht, liep het toch af en toe mis.

Lees meer: Hamont: een spectaculair draadverhaal met fatale gevolgen

logosbanner