poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

Wel of geen draad?

kaart bocholt filtered

Vermoedelijk was er geen draadversperring in de zone langs het Maas-Scheldekanaal van de Kettingbrug tot aan brug 4 (enkel Duitse patrouilles langs het kanaal). De draad begon vanaf deze brug, volgde hier de weg noordwaarts tot aan de spoorweg (IJzeren Rijn) en niet langs de Warmbeek, zoals getekend op de kaart. De versperring volgde de spoorweg in de richting van het station van Sint-Huibrechts-Lille en boog dan weer noordwaarts af naar de Quatre-Bras.
Op basis van verklaringen van een ooggetuige is de bijzondere situatie in Sint-Huibrechts-Lille overgeleverd.

Zuidwaarts van Bocholt lag de eerste draadversperring in 1915 aan de oostelijke zijde van de Zuid-Willemsvaart. Aan de grens van Beek met Bocholt stak deze het kanaal over en liep langs de grens met Reppel helemaal om Bocholt heen. Ze dwarste de pas aangelegde Kaulillerweg, liep langs de Bosstraat naar het Maas-Scheldekanaal om aan de noordoostelijke oever hiervan verder naar Kaulille te lopen. Hierdoor werd Bocholt volledig afgesneden van de rest van België en werd dit gebied niemandsland.
Het tracé op deze kaart is een benadering. Het steunt niet op officiële documenten maar op getuigenissen.
De redenen van deze heel bijzondere situatie in Bocholt blijven zeer onduidelijk.

logosbanner