poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

En toen was er elektriciteit !

10 7 Slachtoffer collectie Heemkundekring Baarle HertogWe spreken  van elektrocutie als er een gevaarlijke stroom door het menselijk lichaam vloeit. Elektrocutie geeft aanleiding tot verkrampingen en brandwonden met eventueel de dood tot gevolg.
Elektrocutie ontstaat mogelijks wanneer het lichaam in contact komt met twee punten met een verschillend potentiaal. De elektrische stroom kiest, in geval van laagspanning (wisselspanning tot 1000 volt of gelijkspanning tot 1500 volt) de weg met de minste weerstand: zenuwbanen en bloedvaten. Hierbij kan schade aan het hart, de bloedvaten en de longen ontstaan.


Bij hoogspanning (hoger dan 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning) gaat de stroom vooral over het lichaam en kan daarbij brandwonden veroorzaken over een groot oppervlak. Een kleine elektrische stroom, bijvoorbeeld afkomstig vanaf een batterij, is ongevaarlijk. Spanningsbronnen met in principe onbeperkte ladingstoevoer - zoals het lichtnet - met een spanning van 230 volt worden als levensgevaarlijk beschouwd. Daarbij is het niet zozeer de spanning die gevaar veroorzaakt maar vooral de stroom die door het lichaam loopt. Bij even hoge spanning is een wisselstroom gevaarlijker dan een gelijkstroom. Gelijkstroom veroorzaakt één korte, hevige samentrekking van de spieren, waarna de getroffene het voorwerp meestal loslaat. Wisselstroom veroorzaakt een aanhoudende en minder controleerbare samentrekking van de spieren. Er wordt aangenomen dat een wisselspanning van 50 V of lager (dieren 25 V of lager) of een gelijkspanning van 120 V of lager (dieren 60 V of lager) als ongevaarlijk kan worden beschouwd.

 

elektrocutievoorbeeld

 

De ernst van de letsels is van verschillende factoren afhankelijk:

 • de grootte van de stroom,
 • de tijdspanne van de stroomdoorgang,
 • de weg die de stroom volgt door het menselijk lichaam. De hartstreek is de gevaarlijkste zone.
 • de fysische en psychische conditie van het slachtoffer,
 • de frequentie van de stroom.

stroom2stroom1

In bovenstaande figuur (links) is in functie van de grootte en de duur van de stroom die door het menselijk lichaam vloeit het te verwachten risico af te lezen.

Berekenen van de stroom door het menselijk lichaam en zijn gevolgen.
Hiervoor wordt internationaal de norm IEC 479-1 gebruikt. De standaardcondities worden gekenmerkt doorj:

 • droge of vochtige omgeving
 • droge huid
 • vloerweerstand is van betekenis
 • methode van aanraking: twee handen en twee voeten (halvering lichaamsweerstand)
 • weerstand vloer en schoeisel: 1000 Ohm.
 • Lichaamsweerstand

De lichaamsweerstand is afhankelijk van de aanrakingsspanning. Onderstaande tabel en figuur geven de functies
volgens IEC 479-1 voor 5%, 50% en 95% percentiel voor aanraking met één hand en één voet.

 stroom3

 

 stroom4

Figuur 2 Lichaamsweerstand als functie van de aanrakingsspanning.

In de norm is ook beschreven welke gevolgen een stroom door het lichaam kan verooraken. Onderstaand diagram geeft de stroom-tijd gevarencurven volgens IEC 479-1 weer voor specifieke waarnemingsdrempels.

 

 stroom5

In de zone links van de lijn a bij 0,5 mA worden de stromen door het lichaam niet of nauwelijks waargenomen.
Er is geen begrenzing in de tijd.
De volgende zone loopt tot de lijn b. In het gebied tussen de lijnen a en b is de stroom wel voelbaar, maar heeft gewoonlijk geen schadelijke effecten.
De stroom in de zone tussen b en c1 veroorzaakt gewoonlijk geen verstoring van de organen. Wel is het waarschijnlijk dat spiercontracties optreden, moeilijkheden met de ademhaling en bepaalde, niet blijvende, storingen van functies. Er treedt gewoonlijk geen hartfibrillatie op.
In het gebied boven c1, vanaf 35 mA, kan ook hartfibrillatie optreden. Tussen c1 en c2 treedt dit op met een waarschijnlijkheid tot 5%. Tussen c2 en c3 met een waarschijnlijkheid tot 50%. Boven c3 is de kans groter dan 50%.
De maximale duur van de stroomdoorgang, waarbij doorgaans geen hartfibrillatie optreedt, wordt bepaald door kromme c1 in het stroomgebied van 35 tot 500 mA.

Berekening Imens
De norm gaat uit van een aanrakingsspanning.
De aanrakingsspanning wordt bepaald door de serieschakeling van de lichaamsweerstand (Rm) en de schoeiselweerstand (Rs). Zie figuur 4.

 stroom6

 

 De lichaamsweerstand is echter spanningsafhankelijk. Daarom wordt rekening gehouden met de wijze van aanraken (twee handen en twee voeten = halvering lichaamsweerstand) en de gekozen schoeiselweerstand, de lichaamsweerstand Rtotaal weergeeft als functie van de spanning op de plaats van aanraken. Als die functie eenmaal bekend is, kan de stroom door het lichaam berekend worden uit:
Imens = Uf / Rtotaal

 

 

 

 

 EHBO na elektrocutie, wat kan je doen als iemand geëlektrocuteerd is ?

Hoogspanning:

 • Bij een ongeval met hoogspanning kunt u zelf weinig doen.
 • Bel 112.
 • Raak het slachtoffer niet aan!
 • Blijf zelfs uit de buurt van het slachtoffer. Bij een ongeval met hoogspanning kan namelijk ook de omgeving onder stroom staan.

Laagspanning:

 

Raak het slachtoffer niet aan. Probeer hem of haar niet los te trekken van de draad of het apparaat, anders wordt u zelf slachtoffer. De stroom vloeit namelijk via het slachtoffer naar u toe.

Schakel zo snel als mogelijk de stroom uit. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit in de meterkast. Draai de stop eruit of zet de schakelaar om.

Bel 112.

Als u de stroom niet kunt uitschakelen, probeer dan het slachtoffer en de stroombron van elkaar te scheiden. Gebruik daarvoor een voorwerp dat geen elektriciteit geleidt (bv. dikke wollen of rubberen handschoenen, een droge houten stok of een koord). Isoleer uzelf zo mogelijk van de grond: ga op een houten stoel staan, op een stapel kranten of een telefoonboek.

Zodra het slachtoffer niet meer onder stroom staat, kunt u eerste hulp verlenen.

 

Bronnen
http://www.phasetophase.nl/pdf/veiligheidsaarding.pdf
http://193.190.56.244/~adexters/veiligheid.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrocutie
http://www.hulpnaongeval.nl/medischezaken/ehbo/elektrocutie

 

logosbanner