poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

Gemütlichkeit ?

gemutlichSpanning en ontspanning

Duitse grenswachten, veelal oudere of gewonde soldaten, traden streng op. Toch waren er momenten waarop de spanning tussen burgers en bezetters minder voelbaar was. En soms slaagden vluchtelingen erin ongedeerd de grens te trotseren. De Meierijsche Courant meldt:

 

27 juli 1915, Borkel en Schaft:
“Op zaterdag werd alhier door de Hollandsche wachten aangehouden een Rus, in burger costuum. Volgens zijne verklaring was hij in de Masoerische meren 1) door de Duitschers krijgsgevangen gemaakt en moest in de Argonnen 2) loopgraven maken. .... Het was moeilijk met hem in debat te treden doch toen een pianist de melodieën van het Russisch volkslied deed horen sprong hij van zijn stoel en riep ,,Ruski, Ruski!”. Alhier werd hem eten en onderkomen verschaft waarna hij verder zijn reis voortzette naar Rotterdam.”

1) Bij de Masoerische meren in Oost Pruisen werd in september 1914 het Russische vijfde leger verslagen en in complete wanorde verdreven.
2) Een beboste heuvelrug in Noord-Frankrijk tussen de Aisne en de Maas.

logosbanner