Werkgroepen

Werkgroep 1914-2014

Concept deelproject 1 De Groote Oorlog rond de Kluis 2014 — Generaal Deschepper

geertboeken kluis4

Coördinatie: Noël Van Elsen
Medewerkers: Geert Stevens, Jaak Jansen, Luk Van de Sijpe, François Joosten,  Mark Palmans, Mathieu Vandersanden, Wim Cuppens

Tentoonstelling: vanaf 2 augustus 2014

Inhoud deelproject:
• Begin Eerste Wereldoorlog: situatie in Noord-Limburg periode 04-08-1914 tot 31-12-1914
• Generaal Deschepper: acties en bewegingen, hoofdkwartieren, legersamenstelling, gevecht aan de   Kluis, internering, betekenis en gevolgen van zijn akties
• Burgemeester van Lanaken De Caritat: acties en bewegingen
• Wacht buskruitfabriek Kaulille o.l.v. luitenant Buysschaert: acties en bewegingen
• Duitse bezetting van de Kluis 17-10-1914 tot 31-12-1914 (en later?)
• Burgerbevolking bij de aanvang van de oorlog: angst, vlucht, brandstichtingen, vernielingen, doden, plunderingen, invorderingen

 

 

 

Werkgroep 1915-2015

Concept deelproject 2 De Groote Oorlog rond de Kluis 2015 — De Dodendraad

2015brochureCoördinatie : Luk Van de Sijpe ism Yvo Coninx(+2015)

Medewerkers : Adelin Bilsen, Yvo Coninx (+2015) , Geert Stevens, Luc Van de Sijpe, Jaak Jansen, Jean-Pierre Sleurs,  Jozef Geens, Emmanuel Jamers, NoëI van Elsen, Mathieu Vandersanden, Jos Vangerven

Tentoonstelling vanaf zomer 2015

Inhoud deelproject:
• Oorzaken voor het aanleggen van de Dodendraad
• Installatie van de draad: voorbereiding, traject, constructie, bewaking
• Overschrijden van de draad: methodes, tegenmaatregelen, slachtoffers

 

 

 

 

Werkgroep 1916-2016

Concept deelproject 3 De Groote Oorlog rond de Kluis 2016 — Spionage

2016 07 04 101518Coördinatie :Jan Conincx

Medewerkers: Adelin Bilsen, Emmanuel Jamers, Geert Stevens, Jac Biemans, Jef Plas, François Joosten, Luk Van de Sijpe, Mathieu Vander Sanden, Noël Van ElsenPaul Cuyvers, Pieter Pellens, Helena Burdzy

Tentoonstelling vanaf zomer 2016
Inhoud deelproject:
• Limburgs spionagenetwerk ‘De Cereal Compagnie’ geleid vanuit het college van Neerpelt
• Beschrijving en werking van de overkoepelende spionagenetwerken van General Headquarters (Folkestone) en War Office (Roosendaal)
• Uitbouw van een nieuw netwerk met behulp van Oram o.l.v. luitenant Henri Landau
• Organisatie ‘Dame Blanche’ (priesters en hoger afgestudeerden) onder het War Office
• Lotgevallen van spionnen uit de regio: doodstraffen en lange gevangenisstraffen (Jaak Tasset, Jet en Henri Bemaerts, burgemeester Keunen, priester Ballings, enz.
• Case study: lotgevallen van Jean Coninx bij het War Office
• Briefwisseling vanuit en naar het front via Nederland via passeurs en spionnen

 

 

 

Werkgroep 1917-2017

Concept deelproject 4 De Groote Oorlog rond de Kluis 2017 — Het Dagelijkse Leven en smokkel

geertbrochure2017Coördinatie: Geert Stevens

Medewerkers: Jac Biemans, Adelin Bilsen, Wim Cuppens, Paul Cuyvers, François Joosten, Jef Plas, Jean-Pierre Sleurs, Luk Van de Sijpe,  Mathieu Vander Sande,  Jos Vangerven, Noël Van Elsen

Tentoonstelling vanaf zomer 2017

Inhoud deelproject:
• Het dagelijks leven en smokkelen tijdens WO-1 in de regio
• De vele aspecten van het dagelijks leven via talrijke bronnen geven een echt verhaal van de ernst van WO-1

 

 

 

 

 

Werkgroep 1918-2018

Concept deelproject 5 De Groote Oorlog rond de Kluis 2018 — De Bevrijding en De Grote Ontploffing

geert2018voorbladCoördinatie: Luk Van de Sijpe

Medewerkers: Geert Stevens, Guido Tijskens, Jac. Biemans, Jaak Jansen, Jean-Pierre Sleurs, Jef Plas, François Joosten, Noël van Elsen, Paul Cuyvers, Mathieu Vander Sanden, Wim Cuppens

Tentoonstelling vanaf 7 juli 2018

Inhoud deelproject:
• Het einde van WO 1: wapenstilstand, chaos met ongevallen zoals de treinramp in Hamont op 18 november. De terugkeer van de soldaten naar de heimat
• Het eerbetoon voor de frontsoldaten: gemeentelijke stoeten in 1919, oprichting oud-strijdersverenigingen, herdenkingsmonumenten, historische en herdenkingspublicaties

logosbanner