poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1914 Lille-Saint-Hubert (Sint-Huibrechts-Lille )

Dorpszicht gemeentehuis en kerk 2Rond de eeuwwisseling gebeurde het nog geregeld dat niet gesproken werd over ‘Sint-Huibrechts-Lille’, maar over ‘Lille-Saint-Hubert’.
Het fenomeen van de teutenhandel had vanaf de zestiende eeuw heel wat jongens in contact gebracht met een andere leefwereld in Nederland, Duitsland en Noord-Frankrijk. Zowel dierenlubbers, koperteuten als textielhandelaars waren ze geweest. Nu bleven er enkel nog mooie teutenhuizen over, want de meeste afstammelingen trokken weg uit het stille dorp. De meeste kinderen van de succesvolle teuten hadden immers kunnen studeren.

De landbouwlessen in de vierde graad zorgden mee voor een modernisering van de landbouw met gebruik van meststoffen. Hiervoor werd aan de kanaalkom een regionaal magazijn van de Boerenbond opgericht. Het ‘kanaal van de Kempen’ werd in 1908 verbreed, maar de twee draaibruggen bleven behouden.
De IJzeren Rijn, de verbinding Antwerpen – Mönchengladbach met twee sporen, kreeg ook een station in Lille. Deze stopplaats zorgde voor bijkomende activiteit, zoals houthandel.

De eeuwwisseling bracht een nieuw elan in het maatschappelijk leven. De oprichting van de fanfare ‘Vermaak na Arbeid’, de opkomst van de fiets die zorgde voor wielertoerisme ‘avant la lettre’ met ‘Allemaal op de fiets’, die met vaandel en klaroen naar allerlei bijeenkomsten in de omliggende gemeenten trokken, het AKVS, de turnkring, verschillende coöperaties en een bloeiend patronaat met zangavonden en toneelopvoeringen zorgden voor volksontwikkeling.

Kanaal met brugwachtershuisDe kerk werd vergroot in 1910 : aan de gotische toren werd een neogotische kerk gebouwd. Er waren recent twee mooie kapellen opgericht en de devotie voor de heilige Hubertus werd nieuw leven ingeblazen. Opmerkelijk was het groot aantal roepingen, zowel bij mannen als vrouwen. Men mag niet vergeten dat Lille in die tijd niet alleen als een‘begijnhofachtig stil dorpje in de Kempen’ werd omschreven door Alfons Jeurissen, maar algemeen bekend stond als ‘Heilig Lille’.

Industrie, ondernemingen:
- station
- wasblekerij
- jeneverstokerij 'de Heidebloem'
- leerlooierij
- watermolen
- windmolen
- klooster dominicanessen
- patronaat
- laatste Lilse teuten

logosbanner