poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1914 Neerpelt

neerpeltJuist voor de oorlog was Neerpelt het centrum van Noord-Limburg geworden. Het was kantonhoofdplaats.
Waar halfweg negentiende eeuw de gemeente slechts 1932 inwoners telde, was er een bevolkingsexplosie tot 4194 inwoners juist voor de oorlog.
Neerpelt had grondige wijzigingen ondergaan.
Het kanaal Bocholt-Herentals had de gemeente in tweeën gedeeld maar ook voor handelsactiviteiten gezorgd.
Door de komst van de spoorwegen Limburg-Liégeois in 1865 en de ‘IJzeren Rijn’ in 1879 werd het station van Neerpelt een belangrijk kruispunt.
De eerste sigarenfabriek dateert van 1877. En er volgden er meer... Voor de oorlog waren bijna duizend mensen tewerkgesteld in verschillende sigarenfabrieken. Van overal kwam men hier werken.


Voor Neerpelt waren de metaalfabrieken in Overpelt en een vlasfabriek langs het kanaal zeer belangrijk.
Ook in de weteringen waren verschillende mensen tewerkgesteld.
De Unitas (zwavelzuurfabricatie) vestigde zich in Overpelt, maar heel wat bedienden en ingenieurs woonden in Neerpelt.
Nieuwe straten werden aangelegd. De weg tussen het station en het kanaal werd de hoofdas. Er kwamen verschillende hotels langs dit tracé.
Kloosters werden gebouwd die zorgden voor onderwijs en ouderlingenzorg.

Het college met middelbaar onderwijs startte in 1910. Ook kwam er lager onderwijs op ’t Herent (1906) en de Grote Heide (1913).
Het gemeentehuis en de kerk werden vergroot.

Industrie, ondernemingen:
Sigarenfabrieken
3 brouwerijen
2 aannemersbedrijven
1 schildersbedrijf
3 hotels
1 drukkerij
1 schrijnwerkerij
1 hoefsmederij
Verder tientallen bakkers, cafés en winkeliers

logosbanner