poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1914 17/10 Beschieting der kluis

100 jaar geleden beschieting van de Achelse kluis.

Uit de toenmalige pers:

Nieuwe Tilburgsche Courant

17-10-1914

Gisterenmiddag verscheen in Achel een auto met twee Duitsche officieren. Zij zonden den gemeente-secretaris van Achel, den heer Kroogtnans, als parlementair naar de Achelsche Kluis. Het klooster, waar de Belgische generaal de Schepper met zijn 150 soldaten gelegerd is.

gevechten achelse kluis 47 okt

Daarna had tusschen de Kluis en hel station een onderhoud plaats tusschen generaal de Schepper en de Duitsche officieren, dat meer dan anderhalf uur duurde, doch dat geen resultaat had. Dezen morgen zijn tusschen enkele Belgische en Duitsche soldaten geweerschoten gewisseld. De Duitschers gingen versterking halen en dreigden met 800 man te zullen terugkomen. De bevolking van Achel nam de vlucht. In het gevecht van hedenmorgen sneuvelden een Duitscher en een Belg; een sergeant werd gewond en is door de Hollandsche ambulance opgenomen. De Duitschers zijn bezig de abdij te omsingelen en zijn ongeveer 200 man sterk terwijl er nog meer wordt verwacht De bezetting der abdij bedraagt 150 man

Hedenmiddag heb ik mij naar Achel begeven en ben ooggetuige geweest van de beschieting der kluis. Drie Duitsche kanonnen waren opgesteld, nabij het station. De Duitschers hebben met den generaal onderhandeld, doch zonder resultaat, Hedenmorgen hebben zij met geweervuur de kluis beschoten, zonder resultaat. Een Duitscher sneuvelde. Een Belgisch sergeant werd in den schouder gewond en vervoerd naar het hospitaal te Valkenswaard, Hedenmiddag kwamen Duitsche artillerie en wielrijders, ongeveer. 1000 man, aan en werd de kluis omsingeld. De Belgen hadden zich verschanst. Een gepantserde auto van den generaal stond gereed, om de Hollandsche grens over te komen. Het geweervuur en de kanonnen der Duitschers werkten onophoudelijk. Eenmaal werd door de Belgen geschoten 'met mitrailleuses. De kleine toren der kluis werd geraakt en stortte in. Daarna hreft de généraal zich met al zijn soldaten laten interneren en onder Hollandsche bewaking naar Valkenswaard gebracht en gaan daar op den trein. De gepantserde auto komt te Eindhoven aan. Te Achel liggen veel geweren en patronen. De paters van de kluis zijn op Hollandsen grondgebied. De Duittschers zijn ook weer te Exel, Dommel, St. Hubert en Hamont. In Exel werden 95 stuks vee meegenomen en 28 huizen afgebrand. Zaterdag om twee uur begonnen de Duitchers een bombardement op de Achelsche kluis. Het bombardement duurde ongeveer twintig minuten. Twee granaten ontploften in het torentje van de kapel.

beschieting kluis  Tiburger Courant 18 oktober 1914

logosbanner