poort kluis 1 png

 

 

2018klein

 

 

DEFINITIEF GESLOTEN.

26 mei 2019 was de laatste dag.

Boven verwachting hebben we in de periode 2014 tot 2019 meer dan 25.000 bezoekers mogen ontvangen!!

 

1914 5/8 - Eerste Hamontenaar gesneuveld

100 jaar geleden sneuvelde de eerste Hamontenaar in de Groote Oorlog

Een heel apart verhaal van foto-herkenning

Hamont Geusens  lijkfotoGEUSENS Jean Mathieu Henri , zoon van het bekende 'Boerke' in Hamont sneuvelde samen met o.a. generaal Dusart in de eerste vreselijke gevechten rond Luik, meer bepaald in Vottem in de nacht van 05-06/08/1914. Zijn dood werd later officieel op 6 augustus geregistreerd

 

Hij werd uiteindelijk in Rhees(Herstal) begraven

 

Johannes Mathieu Henricus Geusens werd in Hamont geboren op 8 februari 1893. Hij was de zoon van Peter Jan en Maria Christina Kwanten.

Vader Peter-Jan, die de bekende winkel 't Boerke uitbaatte, was al overleden. Mathieu's broer, Adriaan was intussen gemeentesecretaris van Hamont geworden.

Uniek feit uit WO I: identificatie via fotografie

De omstandigheden waarin hij sneuvelde waren extreem. In het dorpje Vottem bij Herstal vallen 33 doden, 22 Belgen en 11 Duitsers.

Voordat de slachtoffers in 2 massagraven worden begraven, beslisssen de burgemeester en de pastoor Crèvecoeur dat van alle doden een foto gemaakt moet worden. Dat moet latere identificatie vergemakkelijken. De doden worden naar de parochiezaal gebracht en daar maakt de dorpsfotograaf van elk van hen een "pasfoto".

De pastoor ging gedurende anderhalf jaar op tocht om de namen van de in zijn parochie gesneuvelde Belgen op te sporen.

Zo kwam Jan Geusens, kapelaan in Oostham en broer van Mathieu, in contact met Crèvecoeur.

Een krantenbericht in een Nederlandse krant bericht: 25 augustus

Deze eerw. Heer maakte er indertijd zijn barmhartig werk van, de in haast begraven lijken te doen opgraven, te fotograferen en vervolgens eene behoorlijke begraafplaats te bezorgen. Toen nu deze fotografieën aan den Eerw Heer Geusens, op diens verzoek, getoond werden, ontdekte zijn Eerw. Hierop terstond zijn jeugdigen broeder Mathieu.

De arme gesneuvelde is dus reeds gevallen voor Luik in het begin van Augustus 1914. De fotografie is thans aan de familie ter hand gesteld.

Duidelijk is te zien dat het hoofd van G. door eene barmhartige hand van den grond wordt gelicht, om beter de fotografische opname te kunnen verrichten. Wij vinden deze gebeurtenissen wel tragisch en treffend genoeg om ze te publiceren

Hamont Geusens graf Vottem

De foto's van de 22 gesneuvelde Belgen bleven bewaard en het In Flanders Field Museum te Ieper wijdde er in 2004 een bijzondere tentoonstelling aan met een publicatie en uitgave van de unieke Vottem Requiem door Steve Houben.

vottem filtered

logosbanner