poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

1914 - Europa was voorbereid op de oorlog.

tenoorlog
Op een nakende oorlog anticipeerden de politici met herbewapening en de samenleving in Europa kreeg meer en meer militaristische en nationalistische tintjes.


Lang op voorhand werd de oorlog voorbereid. Plannen werden gesmeed, boeken met richtlijnen uitgegeven en een beleid werd opgesteld. Denk maar aan het Duitse Schlieffenplan uit 1905 of het Franse Joffre plan XVII (het 17de sinds 1875). Het leek wel of de mensen behoefte hadden aan een oorlog.

 

Het Schlieffenplan

schlieffenHet meest invloedrijke plan kwam van de hand van de Duitse generaal Alfred von Schlieffen.
Duitsland voelde zich gekneld tussen twee grootmachten : Frankrijk en Rusland.
Generaal Von Schlieffen had met zijn ambitieus plan de bedoeling om een oorlog op twee fronten te vermijden.

Hij rekende op:

  1. snelle Duitse opmars en verovering van Parijs
  2. vrije doorgang door het neutrale België.
  3. trage (2 maanden durende) Russische mobilisatie
  4. geen Britse bemoeienis omdat deze geen militair akkoord had met Frankrijk noch Rusland.

Hij had hiervoor op de rechterflank (België) minstens 75 infanteriedivisies en op de linkerflank (Lotharingen) 11 infanteriedivisies voorzien.

Een Duitse infanteriedivisie bestond uit +/- 17.000 militairen. Ter info :  Von Kluck had in zijn 1 Armee ongeveer 320.000 manschappen ter beschikking (7 Corps met elk 2 divisies , 3 Landwehr brigades ter ondersteuning)

 

 

 

13ASchieffenPlan

(klik op de kaart voor een grotere afbeelding)

 

Op papier was dit plan haalbaar maar het mislukte om verschillende redenen:

De afstand die het Duitse leger diende af te leggen was niet haalbaar binnen het tijdsbestek.

De rechterflank van de Duitsers was na enkele weken van marcheren en vechten totaal uitgeput geraakt en was hierdoor niet in staat om Parijs te veroveren

Generaal Von Moltke, de nieuwe stafchef, wijzigde het plan en verminderde het aantal divisies tot 54 op de rechterflank om de linkerflank te versterken en een plaatste ook enkele bataljons aan het Russische front. Op 2 augustus 1914 waren er 51 Infanterie-, 31 Reserve-, 4 Landwehr-, 6 Ersatz-divisies.

De Belgische koning Albert I weigerde een vrije doorgang en de weerstand was veel hoger dan verwacht. De forten rond Luik hielden het 12 dagen uit en Brussel was pas vanaf 20 augustus in Duitse handen.Op 24 en 25 augustus 1914 waagden de Belgen een eerste uitval. Met ongeveer 4.000 doden, gewonden en vermisten zijn de verliezen groot. Op 9 september waagden ze nog een tweede uitval. De acties hebben een dubbel doel. Ofwel zullen de Duitsers door de Belgische aanvallen hun drie divisies ter versterking terugsturen naar Antwerpen, wat de druk op de geallieerde strijdkrachten in Frankrijk zal verminderen. Ofwel kunnen de Belgen de Duitse linies doorbreken en de vitale spoorlijn Keulen-Luik-Brussel heroveren. Het plan lijkt succesvol. Na de tweede uitval wordt Aarschot heroverd, en de cavalerie rukt op tot in Leuven. Op 11 september bereiken de Belgen de spoorlijn Mechelen-Leuven. Het Belgisch leger voerde een vertragend gevecht waardoor de Duitsers verplicht werden om hun rechterflank naar het zuiden te oriënteren. Door dit oponthoud kregen de Fransen meer tijd om de opmars naar Parijs te ontzeggen.

De Britten hadden gezworen de Belgische neutraliteit te verzekeren en kwamen eind augustus 1914 de Belgen ter hulp. Ze stuurden een goedgetraind modern expeditieleger van ongeveer 80.000 manschappen richting Mons. Ondanks de numerieke minderheid wisten ze de Duitse opmars naar Frankrijk aanzienlijk te vertragen.

 

De Duitse opmars kwam tot stilstand aan de Marne en ze werden teruggedreven naar de Aisne waar ze zich in loopgraven terugtrokken. Vanaf de Aisne tot aan de Noordzee kwamen de legers tot stilstand. De Duitsers wisten Oostende, Brugge, Gent en Antwerpen te veroveren maar geen enkele zeehaven kwam in hun handen.

logosbanner