poort kluis 1 png

 

Het project "De Groote Oorlog rond de Kluis 1914-1918" was een initiatief van de lokale heemkundekringen uit Achel, Bocholt, Hamont, Kaulille, Neerpelt, Sint-Huibrechts-Lille, Cranendonck (NL), Valkenswaard (NL), Heeze, Leende en Zesgehuchten (NL) en bracht de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  terug op het regionaal (lokaal) grensoverschrijdend (BE/NL) niveau. Door middel van 5 goed afgewogen opeenvolgende thematische deelprojecten voor de periode 2014-2018, werd een zo volledig mogelijk beeld gegeven en werd een herbeleving van belangrijke historische gebeurtenissen gerealiseerd

2017 - Tentoonstelling Dagelijkse leven & Smokkel

geert DSC5642De Duitse bezetting en bitterkoude winters maakten het dagelijkse leven van de gewone man tijdens de Groote Oorlog niet gemakkelijk. Onmiddellijk ontstonden Hulp- en Voedselcomités om de burgers te ondersteunen. Het voedsel werd gerantsoeneerd, maar kinderen kregen gratis soep. De broodprijs bleef stijgen. Een alternatief was smokkelen, een lucratieve bezigheid aan onze grens.

 Brochure van deze tentoonstelling te verkrijgen aan de balie of bij de heemkringen

De bezetter eiste steeds meer van de plaatselijke bevolking. Grote delen van de oogst, zoals aardappelen, rogge en stro werden opgeëist. De gewone burger en de boer op het platteland wisten zich uit de slag te trekken in deze moeilijke omstandigheden.
Hier aan de grens vluchtten burgers om talloze redenen naar Nederland. Anderen werden opgeëist voor de oorlogsindustrie in Duitsland.
In 1917 forceerden de Britten nabij Passendale een doorbraak in het vastgelopen oorlogsfront. Honderdduizenden sneuvelden ondanks beperkte terreinwinst. In Rusland brak de revolutie uit.

Wie meer wil weten over het dagelijkse leven tijdens de Groote Oorlog kan vanaf 1 juli 2017 terecht op de tentoonstelling in de Achelse Kluis.

Verhalen over het dagelijkse leven en de smokkel

• Het huisgezin
• De rol van de kerk en de kloosters, verenigingsleven
• De rol van de gemeenten en andere overheden
• Tewerkstelling
• Smokkelen
• Onderwijs
• Bijzondere thema's:
o Voedselbevoorrading door het hulp- en voedselcomité
o De Spaanse griep
o De nieuwe Achelse Kluis in 1917
• Vluchtelingen toen en nu

 

geert DSC5633geert DSC5631

logosbanner